Meditasjon / Mindfulness

Meditasjon / Mindfulness
 
Dersom du ønsker noen av produktene ligger det bestillingsskjema nederst.
Hvis du vil ha forskjellige produkter fra ulike kategorier kan du sende inn flere skjemaer.
 
1. 108 leksjoner i mindfulness
Forfatter: Jon Kabbath Zinn
Pris:kr 150,-
Denne boken inneholder 108 korte leksjoner med kloke betraktninger som fører til selverkjennelse. Tydeligere enn noen gang viser Jon Kabat-Zinn oss her sammenhengen mellom vår psykiske og fysiske helse og mindfulness. Jon Kabat-Zinn er en av de viktigste personene innen mindfulness. Han er lege, og i sin forskning på samspillet mellom kropp og bevissthet integrerer han Østens metoder sett med et vestlig blikk.
2. Akkurat nå! Mindfulness
Forfatter: Jon Kabbath Zinn
Pris: kr 299,-
De meditative teknikkene som denne boken lærer deg, skal kunne åpne for en vitalisering, der ditt eget oppmerksomme nærvær - en form for å være, akkurat nå - ligger til grunn. 'Å bare være' handler da om en egen livskraft: opplevelsen av øyeblikk for øyeblikk, og at det som skjer akkurat nå, påvirker det som skjer videre.
Boken består av tre deler: Innledningsvis får du en innføring i mindfulness-tradisjonen: om meditasjon og bevisst tilstedeværelse.
Del to inneholder enkle øvelser i meditasjon og oppmerksomt nærvær. Den siste delen handler om hvordan du kan bruke din bevisste tilstedeværelse - og, ikke minst, få tid til nærværet av deg selv i hverdagen.
3. Bli din egen hjelper - 100 leksjoner i Mindfulness
Forfatter: Jon Kabbath Zinn
Pris: kr 150,-
Utdrag fra Jon Kabat-Zinns klassiske bestselger Full Catastrophe Living.
Gå på oppdagelsesferd i den toneangivende veien til mindfulness-meditasjon gjennom disse 100 korte, inspirerende læresetningene og leksjonene fra Jon Kabat-Zinns klassiske bestselger Full Catastrophe Living.
Jon Kabat-Zinn er grunnlegger av The Stress Reduction Clinic og Center for mindfulness in Medicine, Health Care and Society ved University og Massachusetts Medical School, der han innehar stillingen som professor emeritus.
4. Fint å bli eldre med oppmerksomhetstrening - mindfulness
Forfatter: Andries J. Kroese
Pris:kr 349,-
Det skrives lite om å bli eldre, enda mindre om hvordan vi kan eldes med verdighet og glede. Vi vil gjerne leve lenge, men liker ikke å bli gamle fordi vi da må gi avkall på mye. Andries J, Kroese's nye bok: "Fint å bli eldre med oppmerksomhetstrening - mindfulness", er for dem som ønsker å leve i nuet. Det er lettere sagt enn gjort.
I stedet for å bruke livet her og nå, har vi lett for å gruble over fortiden og lure på hva som kan skje i fremtiden. Det er ikke bare stressende, vi kan også bli syke av det.
Med oppmerksomhetstrening lærer vi å leve bevisst i nuet.
5. Lev mer med mindfulness
Forfatter: Lisbeth Pettersen
Pris:kr 349,-
Ikke gå glipp av gode opplevelser fordi du stadig har fokus på hva du skal gjøre i morgen eller bekymrer deg for alt mulig. Du kan faktisk endre kurs og bli oppmerksom og nærværende i øyeblikket. Mindfulness er et sett av teknikker som lærer deg å bremse ned, stoppe opp og få rikere opplevelser. Teknikkene kan blant annet hjelpe deg til å få bedre selvfølelse, oppleve mer glede, bli mer kreativ, få et mer harmonisk kjærlighetsliv, mestre vanskelige følelser, angst, stress og sykdom.
I denne personlige boken forteller Lisbeth Pettersen fra sitt eget liv og deler egne opplevelser og erfaringer med sykdom, dødsfall, samlivsbrudd og en karriere med opp- og nedturer. Hun viser konkret hvordan mindfulness kan brukes i ulike situasjoner og hvordan teknikkene har hjulpet henne til å bli både tryggere og mer nærværende i eget liv.
6. Metafysiske meditasjoner
Forfatter: Parmahansa Yogananda
Pris:kr 149,-
"De fleste mennesker ville gjerne meditere hvis de forstod hvordan de skulle gå frem . Hensikten med meditasjon er å kjende Gud og knytte forbindelsen mellom sjelens små gleder og åndens store fryd.
Meditasjon er ikke det samme som konsentrasjon. Konsentrasjon hander om å befri bevisstheten for alt som kan forstyrre den og samle den om en ting aav gangen. 
Meditasjon er en spesiell form for konsentration, hvor oppmerksomheten, etter å ha blitt befriet for rastløshet, samler seg om Gud." - fra forordet.
7. Være fred
Forfatter: Thich Nhat Hanh
Pris:kr 145,-
Forfatteren formidler buddhistiske innsikter og viser hvordan vi kan leve i øyeblikket med glede og oppmerksomhet.
Gjennom eksempler fra sitt eget liv, peker han ut veier til indfre fred, og viser hvordan indre fred og fred i verden henger sammen.
8. Veien
Forfatter: Thich Nhat Hanh
Pris:kr 269,-
"Veien" er en uvanlig bok, såvel i innhold som i form - en meditasjonsbok som vil kunne nå mange typer lesere. Utgangspunktet er en dypt personlig opplevelser som førte forfatteren inn i en krise - og samtidig inn i en erkjennelses prosess.
Åpent og inntrengende setter forfatteren ord på sine erfaringer.
“Veien” er en nydelig bok med filosofiske tekster i lyrisk form.
Boken er full av livsvisdom og er et dypdykk i mennesket sinn. Den er en samling med gamle og nyskrevne tekster som uttrykker Vigdis Garbareks åndelige erfaringer.
9. Zen-sinn, begynner-sinn
Forfatter: Shunryu Suzuki
Pris:kr 145,-
Denne boken har sitt utspring i en rekke foredrag som zen-mester Shunryu Suzuki holdt for en liten gruppe i Los Altos, California. Han deltok i deres meditasjonsmøter en gang i uken, og etterpå svarte han på spørsmålene deres, prøvde å oppmuntre dem i deres zen-praksis og hjelpe dem til å løse livets problemer. Hans fremgangsmåte er uformell og han henter sine eksempler fra alminnelige hendelser og sunn fornuft. Zen er her og nå, sier han; det kan være like betydningsfullt for Vesten som for Østen. Men grunnlaget for hans lære og praksis er hentet fra hele zen-buddhismens århundrelange tradisjon, og spesielt fra Dogen, en av de mest betydningsfulle og kreative zen-mestrene.
Denne boken handler om hvordan man praktiserer zen som en gjennomførbar disiplin og religion, om stillingen og pusten, om de grunnleggende holdningene og forståelsen som gjør det mulig å praktisere zen, om ikke-dualitet, tomhet og oppvåkning. Det er her man begynner å forstå hva zen egentlig dreier seg om. Og viktigst av alt, hver side av boken ånder med den glede og enkelthet som gjør et frigjort liv mulig.
10. En yogis selvbiografi
Forfatter: Paramhansa Yogananda
Pris:kr 349,-
Paramahansa Yoganandas selvbiografi er fremhevet som en av de 100 beste, åndelige bøkene i det 20. århundre. Hans bemerkelsesverdige livshistorie tar deg med på en uforglemmelig utforskning av en verden med helgener og yogier, vitenskap og mirakler, død og oppstandelse. Med visdom som tilfredsstiller sjelen kaster han lys over livets og universets dypeste hemmeligheter. Det åpner våre hjerter og sinn til gleden, skjønnheten og de ubegrensede, åndelige mulighetene som eksisterer i hvert menneskes liv.
11. Milarepa
Oversetter: Henrik Mathisen
Pris:kr 399,-
"Møtet med tekstene om Milarepa gjorde dypt inntrykk på meg", sier gjendikter og oversetter Henrik Mathisen som har oversatt boken fra tibetansk. "Hans direkte formidling av livsvisdom er frisk og levende. Temaene er de evige spørsmålene som har vært diskutert til alle tider. De henvender seg til menneskenaturen, ikke til tidsepoker, og er derfor alltid like aktuelle. I hans formidling går humor og alvor hånd i hånd."
I tibetansk buddhisme har Milarepa (ca.1052-1135) en helt spesiell plass som en visdomsmester. Han er fortsatt levende i det tibetanske folkets hjerter den dag i dag.
Han vandret fra sted til sted, levde av almisser, og mediterte i lengre perioder i fjellhuler. Hans veier gikk utenfor klostersystemet og sosiale konvensjoner. Gjennom indre mening, direkthet og metaforer som vekker hjerte inspirerte han andre til indre fordypning.
12. Nærvær
Forfatter: Kristin Flood
Pris:kr 349,-
Nærvær er første skritt på vei mot noe mer enn større ro og balanse. Det åpner for nærhet, empati, toleranse og tålmodighet, essensielle kvaliteter i vår urolige tid - og kan føre til at vi våger å vise større sårbarhet.
Kristin Flood mener at nærvær er en nøkkel som åpner opp for en utvidet og mer levende del av vår bevissthet. Ved å flytte oss til et mer nærværende ståsted i oss selv kan vi få tilgang til et lag av virkeligheten som ligger bakenfor det hverdagslige. I berøring med det kan vi oppleve en glede i bare å være til.
I boken forteller Kristine om sin nysgjerrige søken, menneskemøter, meditasjon, fordypning i stillhet og hendelser som endret henne. Hun inspirerer oss til å være utforskende og nysgjerrige på vårt eget liv, og oppfordrer til å slippe tak i strevet etter å oppnå noe - og i stedet søke etter hvileplassen der et naturlig nærvær kan tre fram.
13. Stille vitne
Forfatter: Viggo Johansen
Pris:kr 299,-
Mindfulness-meditasjon er en praktisk og detaljert veiledning i kunsten å meditere, og derigjennom til å leve et liv med indre ro og harmoni.
Boken tar utgangspunkt i mindfulness som en levende visdomstradisjon, og viser hvordan veien til vårt eget indre er åpen for alle. Det moderne mennesket har mistet kontakten innover og kjemper desperat for å finne mening, ro og genuin livsglede.
Denne boken gir deg en detaljert beskrivelse av øvelser som har vært testet i mer enn 2500 år, og som har transformert livene til millioner av mennesker. Livsglede er vår naturlige tilstand, men krever et fleksibelt sinn for å komme til syne.
Mindfulness er en måte å trene denne fleksibiliteten på.
14. Zen i bueskytingens kunst
Forfatter: Eugen Herrigel
Pris:kr 169,-
Førti år gammel ble han tilbudt en stilling som professor i filosofi ved Det keiserlige universitetet i Sendai i Japan, der han ble værende i fem år. Herrigels virkelige møte med zen-buddhismen går gjennom bueskytingens kunst. Under kyndig veiledning erfarer han at konsentrasjon og muskelbruk bare er ytre aspekter ved det å skyte med pil og bue; det er trening av bevisstheten som denne kunsten dreier seg om - og som blir en årelang øvelse i å bli fra seg selv, uten å miste seg selv. Den anerkjente buddhistiske filosofen og zen-forskeren Daisetz Teitaro Suzuki (1870-1966), skrev forordet til denne boken da den første gang ble utgitt i 1948, og Zen i bueskytings kunst har siden blitt oversatt til en rekke språk og trykkes fortsatt i nye opplag verden over. Denne utgaven er forsynt med et nytt forord av filosof og kognitiv terapeut - og tidligere buddhistmunk - Viggo Johansen, mens Suzukis kloke opprinnelige ord er i god behold.
15. Det er NÅ du lever
Forfatter:
 Eckhart Tolle
Pris:kr 149,-
Forfatteren oppfordrer andre til å finne sitt sanne jeg i nået, og gjenopprette kontakten med vår fundamentale væren og uttrykke oss gjennom vår spesielle guddommelige virkelighet i den fysiske verden.
Dette er boken for deg som vil bli mer mentalt tilstede i livet ditt.
I dagnes stressende samfunn har vi en tendens til å tenke og gruble nesten ustanselig. Denne boken forteller deg hvordan du kan få langt større indre ro, større livsglede og bedre helse ved å trene deg opp til å bli mer mentalt tilstede i livet ditt. Jeg brukte metodene i boken en stund, og jeg synes effekten var svært god. Men litt øvelse og tålmodighet må man regne med.
Forfatterens budskap er at vi generelt bør bli mer mentalt tilstede i livene våre, selv om vi fortsatt er nødt til å planlegge og tenke. Bokens innhold baserer seg ikke på noen bestemt religion, og den kan fint leses av alle. Det eneste negative med boken er at forfatteren bruker enkelte diffuse ord i sine forklaringer. Men alt i alt er dette en særdeles god bok som anbefales.
16. Lev her og nå
Forfatter: Eckhart Tolle
Pris:kr 149,-
Lev her og NÅ! har et enkelt budskap: Tilstedeværelse i øyeblikket er nøkkelen til indre fred og frihet. Bryt identifikasjonen med tanken, vær tilstede her og nå, i det som er, så vil lidelser og problemer opphøre. Les fra A til Å, eller slå opp på tilfeldige sider, tenk gjennom teksten, tenk over mellomrommet mellom ordene. Kanskje med tiden, kanskje her og nå, vil du ta inn viten som forandrer ditt liv.
Lev her og NÅ! er en praktisk arbeidsbok som omfatter et eksklusivt utvalg av utdrag fra Tolles debutbok, den internasjonale bestselgeren Det er nå du lever.
"Det jeg snakker om, er en dyp transformering av den menneskelige bevissthet, ikke som en fjern fremtidsmulighet, men noe som kan oppnås her og nå - uansett hvem eller hvor du er. Du får vite hvordan du kan frigjøre deg fra å være slave av ditt sinn, gå inn i denne opplyste bevissthetstilstanden og opprettholde den i hverdagen." Eckhart Tolle.
17. Psykologien om menneskets mulige evolusjon 
Forfatter: P.D. Ouspensky
Pris:kr 158,-
Mangler innhold. 
18. Frihet fra det kjente
Forfatter: J. Krisnamurti
Pris: 279,-
"Frihet fra det kjente" er en evig aktuell klassiker fra J. Krishnamurti. Den ble utgitt for første gang på norsk i 1975 i Gyldendals Fakkelserie. Det er en viktig begivenhet når boken i år på nytt er kommet ut på norsk på Flux forlag. Boken er blant de beste og klareste synteser av hva Krishnamurti har å si om menneskets problemer og de store livsspørsmål. Den er aktuell for alle som er interessert i mindfulness, og de filosofisk-spirituelle røttene til denne massive trenden.

Bestillingskjema

1. 108 leksjoner i mindfulness (kr 150)
2. Akkurat nå! Mindfulness (kr 299)
3. Bli din egen hjelper - 100 leksjoner i mindfulness (kr 150)
4. Fint å bli eldre med oppmerksomhetstrening - mindfulness (kr 349)
5. Lev mer med mindfulness (kr 349)
6. Metafysiske meditasjoner (kr 149)
7. Være fred (kr 145)
8. Veien (kr 269)
9. Zen sinn, begynner sinn (kr 145)
10. En yogis selvbiografi (kr 249)
11. Milarepa (kr 399)
12. Nærvær (kr 349)
13. Stille vitne (kr 299)
14. Zen i bueskytingens kunst (kr 169)
15. Det er NÅ du lever (kr 149)
16. Lev her og nå (kr 149)
17. Psykologien om menneskets mulige evolusjon (kr 158)
18. Frihet fra det kjente (kr 279)
Share by: