Systemoppstilling med Tore Kval

Systemiske oppstillinger 
med Tore Kval


Tore Kval har kjent systemiske oppstillinger siden 1996. Han har fulgt utdannelser og kurs med blandt annet Bert Hellinger og Dr. Ilse Kutchera, og har siden 2003 hatt fokus på Prof. Franz Rupperts <http://www.franz-ruppert.de/> teori om spalting av psyken som følge av traumer. Han har selv ledet kurs og utdanninger i systemoppstilling nasjonalt og internasjonalt siden 2000. Tore er utdannet pust- og samtaleterapeut og har studert psykologi og historie. 

Tore tilbyr helgekurs ca hver måned på Zen House. 
For oversikt over datoer, gå til:  www.oppstilling.no
Tlf: 90771022.
 
Kurs om relasjonsbrudd og heling
Det er i relasjonen det kan bli brudd. Den viktigste relasjonen for oss alle er relasjonen til moren. Hvis moren ser barnet, så finner barnet seg selv. Hvis moren ikke ser barnet, for eksempel fordi hun selv er traumatisert, så finner barnet bare moren. Barnets identitet og jeg- følelse kan da begynne å gå i oppløsning, og barnet kopierer morens overlevelsesmekanismer. Vi vet da ikke lengre hvem vi er, og hva vi vil. Det blir vanskelig å velge, og det blir vanskelig å vite hva vi vil.

På dette kurset vil du kunne se hvordan du igjen kommer i kontakt med hvem du er, og hva du vil. Relasjonsbrudd kan heles gjennom oppstillingsteknikken. Ved at du får speilet de delene av jeg-et som måtte spaltes av, kan du igjen komme i relasjon med deg selv. Du vil da kunne styrke din egen genuine identitet, og hva du egentlig ønsker i ditt liv. Du blir da istand til å kjenne mer inn i deg selv, og blir ikke så avhengig av andre, for å vite hva som er riktig for deg.
Alle minner sitter i kroppen, og ved å spørre, vil du kunne få vite hva som har skjedd med deg. ©

«You are carrying the seed within you. It is already treasured in the deepest core of your being, waiting and waiting and waiting for obstacles to be removed so that it can unfold» Osho.

Share by: