Selvutvikling

"Selvutvikling"

Dersom du ønsker noen av produktene ligger det bestillingsskjema nederst.
Hvis du vil ha forskjellige produkter fra ulike kategorier kan du sende inn flere skjemaer.
 
1. Bevissthet
Forfatter: Bjørn Grinde
Pris: kr 349,-
Bevisstheten din er alt du har. Den er deg. Det er den som gjør at du opplever livet - noen ganger er du lykkelig, andre ganger er livet tungt å leve.
Denne boken forklarer hvordan evolusjonen har formet hjernen og hvordan nervecellene skaper opplevelser. Kunnskap om hva bevissthet er, gir innsikt i hvordan gode følelser, eller lykke, oppstår. Hjernen utvikler seg som følge av ytre stimulering, men det er også mulig å trene hjernen og dermed styrke de nervebanene som gir positive følelser samt svekke negative tankemønstre. Ved å forstå hvordan hjernen fungerer kan du gjøre livet bedre.
2. Helbred deg selv
Forfatter: Audun Myskja
Pris: kr 349,-
Når vi aktiverer kroppens ressurser, er vi bedre rustet til å møte det vi sliter med. Det finnes mange verktøy vi kan bruke for å holde oss friske og få et bedre liv. Gjennom sine mer enn 30 år som overlege har Audun Myskja sett utallige eksempler på at vi mennesker har en unik evne til å helbrede oss selv.
I denne boken har han samlet de verktøyene som har vist seg å virke best over tid - fra hva du bør spise for å holde deg frisk, til meditasjon og mentale teknikker som forebygger plager og gjør det enklere å håndtere uro, stress, smerter og kroniske sykdommer.
3. Hjertet mitt har ikke demens
Forfatter: Audun Myskja
Pris: kr 329,-
Mange vet lite om demens, og temaet er fremdeles til dels tabu- og skambelagt både hos demente selv og hos pårørende. Med denne boka ønsker Audun Myskja at vi alle skal få mer kunnskap om hva demens er, hvordan det gir seg uttrykk hos den som er rammet, og hva en dement trenger.
Forfatteren skriver om ulike typer demens, hvordan verden ser ut for den syke, hva vi kan gjøre for å hjelpe, og hvilken behandling som er tilgjengelig. Han skriver også varmt og nært om hvordan vi kan kommunisere med en dement gjennom musikk og andre følelesmessige uttrykk. For hjertet husker det hodet glemmer!
Forfatteren forteller hva vi kan gjøre for å skape glede, tro og håp hos den syke, og hva vi gjør hvis den demente er engstelig, deprimert eller urolig. Boka inneholder en rekke praktiske eksempler på varm og respektfull tilnærming til og samtale med den som er rammet av demens.
Forfatteren henvender seg først og fremst til pårørende, men boka er svært nyttig og relevant også for helsepersonell.
4. Jeg blir til i møte med deg
Forfatter: Marit Slagsvold
Pris: kr 379,-
"Når vi – du og jeg – forstår at vi skaper hverandre, og hvordan vi gjør det, åpner landskapet seg, himmelen blir høyere, blomstene flere og fargene sterkere."
Marit Slagsvold er opptatt av at vi blir til i møte med hverandre; boken hennes handler om hvordan vi påvirker og blir påvirket i relasjoner og erfarer oss selv forskjellig med forskjellige personer. «Hva skjer med meg sammen med deg, i tanker, følelser og kropp? Hva skal til for at du og jeg kan oppleve å være oss selv når vi er sammen? Og hvordan kan vi ha mer livgivende og oppriktig kontakt?» spør hun og ønsker å tydeliggjøre hvor berikende og frigjørende det er å se mye av det vi strever med i livet som relasjonelle fenomener – som noe vi samskaper med andre – heller enn individuelle problemer.
5. Kjærlighetens Tao
Forfatter: Jolan Chang
Pris: kr 149,-
Denne boken omhandler den klassiske, taoistiske elskovskunsten. 
«I stedet for å sidestille seksuell praksis med skam, eller som et uttrykk for noe lavere i mennesket, har taoistene gjennom tusenvis av år utviklet Kjærlighetens Tao, som først i moderne tid er tilgjengelig for et større internasjonalt publikum.
Velkommen til banketten, vil jeg si, benytt denne anledningen til å bli kjent med en tradisjon som behandler sex med klokskap, kjærlighet og glede. Det er ingenting å miste, og mye å hente.» Dette skriver Viggo Johansen i forordet av boken.
6. Kunsten å dø
Forfatter: Audun Myskja
Pris: kr 349,-
Audun Myskja er en av de legene i Norge som kjenner døden best. Han har fulgt utallige mennesker gjennom den aller siste fasen av livet. Gjennom dette arbeidet har han funnet en dypere forståelse av hva døden er. Denne temakvelden vil Audun stille de vanskelig, men nødvendige spørsmålene som kan gi oss et mer bevisst forhold til denne delen av livet:
Hva skjer med kroppen når døden nærmer seg? Hva kan de pårørende gjøre? Finnes det et liv etter døden? Hva er det egentlig som dør?
7. Osho Therapy
Forfatter: Svagito Liebermeister
Pris: kr 268,-
Osho therapy is unlike any other in that the lives of those practicing it have been touched by an enlightened mystic.
The 21 contributors to Svagito’s book have all spent many years in the presence of Osho, meditating, working on themselves, and sitting with him, and it is qualities arising from this contact that infuses their work. Therapy with an added ingredient, taking it out of the mainstream and enriching its participants beyond measure by paving the way for meditation.
8. ReAwakening of Art
Forfatter: Meera Hashimoto
Pris: kr 220,-
This book is about the re-awakening of art and creative expression in everyone, together with a parallel growth in consciousness.
Once upon a time, art was used as a tool to express the state of meditation, a tool to come closer to oneself. There was a time when art was alive and creativity was walking hand-in-hand with ordinary life.
Unfortunately, those days are gone. In today’s over-specialized society, art is increasingly the exclusive reserve of professionals. It is no more an innocent and joyous act. Meera approaches the reawakening of art through offering painting trainings and workshops, waking peoples’ forgotten source – the creative impulse hidden in us all – which is ready to be freed at any moment.
This book simply is an invitation for the reader to examine: “What is creativity for me?” It is a doorway to rediscover what is original in you, which is nothing but your own individual expression of life’s ongoing dance.
9. Sensitiv og sterk
Forfatter: Ihrén Abrahamsson og Lian Kirksæther
Pris: kr 149,-
Er du en av de ca 20 % av befolkningen som er høysensitive? Eller er du rett og slett bare lei av det enorme presset fra samfunnet, på at vi skal være en mester i alt? Har du eller jobber du med barn som er høysensitive? Da er dette boken for deg!
Ofte er det slik at når dine egne og andres forventinger til deg selv blir for høye, bygger du opp en mur som du gjemmer deg bak. En mur som består av dine egne redsler og begrensninger, en falsk trygghet i en overveldende verden. Muren beskytter deg ikke, den hindrer deg i å leve livet ditt til det fulle. Oppnå et liv utenfor muren og nyt livet i harmoni med deg selv. Gå fra en tilværelse i svart-hvitt, til å leve et liv i farger, der sensitiviteten din plutselig får en mening! Kvitt deg med idealet om å være en gladiator på arbeidsplassen og i hjemmet, og et liv med daglig overstimulanse.
Lev heller i takt med deg selv!
10. Syv veier til lykke
Forfatter: Johan Galtung
Pris: kr 295,-
Johan Galtung er verdens første fredsprofessor. Han har jobbet hele livet innen fredsforskning, og vært fredsmekler både internasjonalt og nasjonalt. For to årsiden, i den unge alder av 84 år, satte han seg ned for å skrive om lykke. Det ble til boken "Syv veier til lykke".
Fred og lykke er to sider av samme sak. I denne boka tar han for seg lykke, hva den betyr for oss mennesker. Lykkebegrepet diskuteres fra mange perspektiver, deriblant ut fra hans egne erfaringer som fredsmekler, professor og enkeltindivid, med det mål å finne ut litt mer om lykkens vesen.
11. Ungdomskilden
Forfatter: Audun Myskja
Pris: kr 399,-
"Det beste i livet gjenstår!"
"Ungdomskilden ligger ikke i et fjernt land eller i en magisk trylledrikk. Den ligger i deg selv, i enkle valg, verdier og helsevaner. Den ligger i relasjoner, i disiplin, kjærlighet og medfølelse. Noen av poengene og konklusjonene i denne boken er velkjente, andre vil overraske og kanskje provosere."
Ordene tilhører lege Audun Myskja. Hans budskap er at vi kan gjøre mye selv for å holde oss unge og friske – uansett om vi er 30 eller 90. Det er nemlig aldri for sent. Ved å bruke kunnskapen du får i denne boka, kan du ta de riktige valgene nå og sørge for at årene som kommer blir gode.

Bestillingskjema

1. Bevissthet (kr 349)
2. Helbred deg selv (kr 349)
3. Hjertet mitt har ikke demens (kr 329)
4. Jeg blir til i møte med deg (kr 379)
5. Kjærlighetens Tao (kr 149)
6. Kunsten å dø (kr 349)
7. Osho Therapy (kr 268)
8. ReAwakening of Art (kr 220)
9. Sensitiv og sterk (kr 149)
10. Syv veier til lykke (kr 295)
11. Ungdomskilden (kr 399)
Share by: