Krishnamurti: Frihet fra det kjente

Temakveld
"Krishnamurti: Frihet fra det kjente"
med Helge Kielland Løvdal
Onsdag 15. november kl 19


Tid: Onsdag 15. november  kl. 19:00-20:30. Sosialt samvær i Zen kafé til kl. 21:30.
Sted:
Zen House, Sporveisgata 29, 0354 Oslo
Pris: NOK 
150 
Påmelding
: zenhouse@zen.no eller på 41471790

OBS! Begrenset deltagerantall!

Dørene åpnes kl. 18.30 og programmet starter presis kl. 19. Da stenges dørene, og det er ikke lengre mulig å komme inn. Denne delen av kvelden varer til kl 20.30, og deretter er det sosialt samvær i butikken til kl 21.30.

Frihet fra det kjente er en evig aktuell klassiker fra J. Krishnamurti. Den ble utgitt for første gang på norsk i 1975 i Gyldendals Fakkelserie. Det er en viktig begivenhet når boken i år på nytt er kommet ut på norsk på Flux forlag. Boken er blant de beste og klareste synteser av hva Krishnamurti har å si om menneskets problemer og de store livsspørsmål. Den er aktuell for alle som er interessert i mindfulness, og de filosofisk-spirituelle røttene til denne massive trenden. 

Krishnamurti skrev Frihet fra det kjente i 1969, lenge før mindfulnessbølgen traff Vesten. Det er likevel lett å se at Krishnamurti her beskriver de samme innsiktene, innsikter som mer eller mindre er blitt allemannseie. Samtidig er det riktig å si at Krishnamurti går lenger – han graver dypere, og han beskriver en tilstand der skillet mellom den som ser og det som blir sett er fullstendig opphevet. Bøkene hans vitner om dyp innsikt i menneskesinnet, vår bevissthet og tankens natur. Han har også et annet vokabular enn det vi finner i dagens populære mindfulness-litteratur. Han bruker andre metaforer – andre uttrykk. Språket og metaforene kan virke fremmede, men de utdyper og gir en ny innfallsvinkel slik at mindfulness kan forståes på et dypere plan. 

Krishnamurti var sterkt antiautoritær, og han oppfordrer til seriøs utforsking av sinnet. Han ønsket ikke å komme med en ny lære i tillegg til de eksisterende, og var sterkt imot religionenes og ideologienes salg og propaganda av sine læresetninger og teknikker. Han stiller kritiske spørsmål til hvorfor vi aksepterer spirituelle og religiøse ledere. Videre utfordrer han oss til selv å tørre å dukke ned i de store spørsmålene om livet, friheten, gleden, kjærligheten og døden. Hans ståsted er at «sannheten er et veiløst land». En finner ikke sin egen sannhet ved å følge de stier som andre har gått opp.

Dette er en viktig bok for alle som er opptatt av mindfulness eller de store spørsmålene i livet. En dirrende, levende og tydelig stemme som fremdeles kan støtte oss i utforskingen av de store spørsmålene. 

Helge K. Løvdal vil denne kvelden dele av sin innsikt og erfaring med Krishnamurtis lære. Som representant for Krishnamurtikommiteen i Norge hadde han kontakt og dialog med Flux forlag i forberedelsene til utgivelsen av boken.


Helge Kielland Løvdal arbeidet i 70 årene med lederutvikling knyttet til Samarbeidsforsøkene LO-NAF. Utfordringen var nye lederroller i bedriftene når arbeidsplasser og jobbutforming ble endret i en mer lærende og demokratisk retning. I 1980 fikk han Statens Lederopplæringsstipend for 2 år og reiste til Esalen Institute på Big Sur kysten i California. Esalen var selve kjernen i alternativ tenkning og selvutvikling i California og også langt utover delstatens grenser. Med innspill fra lærere som Joseph Campell, Cristina og Stan Grof, Houston Smith, Jack Kornfield, Alan Watts og flere ble det satt i gang en prosess som tilslutt gjorde at han ble kjent med Krishnamurtis arbeider i 1967.
Han har engasjert seg i Den Norske Krishnamurtikomiteen og i The International Krishnamurti Foundations. Han er sertifisert som Enneagram lærer og som gruppedynamisk trener. Han har siden 2003 arbeidet med Norad/NHO prosjekter i Afrika syd for Sahara. 

Share by: