Veiledning, terapi og jungiansk analyse hos Finn Reinert

Veiledning, terapi og jungiansk analyse
med Finn Reinert


Finn har i mange år arbeidet med mennesker som lærer og rådgiver på videregående skole, og har også lang erfaring som gruppeleder ved en rusinstitusjon. For tiden er han under utdannelse i jungiansk psykologi ved C.G. Jung-instituttet i København. 

Finn tilbyr veiledning, samtaleterapi og jungiansk analyse i Zen House. 

Tilbudet passer for deg som: 
- Ønsker bedre forståelse av en livssituasjon du befinner i
- Ønsker å finne mer ut av større sammenhenger i livet
- Ønsker å utvikle sitt fulle potensiale
- Har plagsomme symptomer som tomhet, angst og depresjoner
- Er usikker på om du drikker for mye eller bruker rusmidler på en skadelig måte

Avhengig av utfordringene man søker hjelp for kan Finn tilby forskjellige typer samtale. Han tilbyr veiledning og psykoterapi eller jungiansk analyse til mennesker som plages av tomhet, depresjoner, problemer i relasjoner til andre, rus eller som søker en dypere mening i sitt liv. 

Finn ser symptomer som uttrykk for områder i livet som man kan utvikle for å bli et mer helt menneske med bedre muligheter til å utvikle sine evner og ressurser. Å gå i terapi kan være en konstruktiv prosess som frigjør krefter i en selv og som kan bidra til at man fungerer bedre i forhold til omgivelsene.

Noen ganger kan man gjennom en strukturert og systematisk veiledning få en bedre forståelse av situasjoner man befinner seg i. Det kan bli lettere å ta beslutninger etter å ha fått veiledning av en nøytral og profesjonell samtalepartner. 

Veiledningstilbudet er inspirert av metoder fra gestaltpsykologi og samtaler samt elementer fra coaching. Terapitilbudet er i hovedsak preget av jungiansk psykologi og vektlegging av det ubevisstes betydning i forståelse av psyken. Det innebærer at symboler og drømmer blir viktige eleenter i terapien 

Utdanning og erfaring
- Utdannet som veileder ved HiOA

- Lektor i musikkvitenskap, idehistorie og tysk med tilleggsutdanning innenfor spesialpedagogikk ved Universitet i Oslo

- Mange år som lærer og rådgiver på videregående skole

- Erfaring som gruppeleder ved en rusinstitusjon

- For tiden under utdannelse i jungiansk psykologi ved C.G. Jung-instituttet i København

Kontakt Finn
Telefon: 477 54 996
Adresse: Zen House, Sporveisgata 29, 0354 Oslo
Share by: