Gestalterapi og coaching med Hege Rollefsen Rydland

Gestaltterapi og coaching
med Hege Rollefsen Rydland


Hege er utdannet gestaltterapeut og er opptatt av å integrere gammel visdom med ny kunnskap gjennom jevnlig fordypning og faglig utvikling. Hun har tidligere også jobbet ca. 15 år som siviløkonom i offentlig og privat sektor, i ulike roller på ulike nivåer. 

Hege tilbyr coaching, gestaltterapi, psykoterapi, nærværstrening og coaching. 

Tilbudet passer for deg som:
- Trenger en å snakke med
- Ønsker å bli bedre kjent med deg selv, dine behov og ressurser
- Står overfor valg i livet og ikke vet hva du vil
- Har problemer i relasjoner
- Er trist, sliten, nedstemt, ensom, deprimert eller er i krise
- Bærer på ubearbeidet sorg, tap, smerte, skyldfølelse, skam som påvirker selvfølelsen
- Vil øke din evne til nærvær i livet og ønsker mer glede, bedre selvfølelse og selvtillit

Utdanning og erfaring:
- Siviløkonom ved Handelshøyskolen BI (1991)
- Energi, miljø og samfunn v/Senter for utvikling og miljø på Universitet i Oslo (1992)
- Gestaltterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt (2009)
- Konstellatør/traumeterapeut ved Norsk Institutt for traumearbeid, IoPT (2012)
- Etterutdanning sjokk og traumer, del 1 og 2 ved KAMA-klinikken, Senter for kroppspsykoterapi og bevissthetstrening (2013)
- Etterutdanning traumer/resonansprosess, Franz Ruppert, IoPT (2013-2014)
- Etterutdanning NARM-terapeut, Heller, phD (2017-2018)

Hege har hatt egen privat praksis siden 2008 og hun er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening og følger deres etiske retningslinjer og krav til faglig veiledning og oppdatering. 


Kontakt Hege
Telefon: 957 94 218
Adresse: Zen House, 2. etg., Sporveisgata 29, 0354 Oslo
Share by: